Available courses

klasa 3

klasa 3

materiały dla klas 3
Course

Klasa2

Klasa2

Kurs pomocniczy
Course

klasy 8

klasy 8

klasy 8
Course

klasy 7

klasy 7

klasy 7
Course

klasy 6

klasy 6

klasy 6
Course

klasy 5

klasy 5

klasy 5
Course

klasy 4

klasy 4

klasy 4
Course

Aktualności

konkurs

by Oleszczyszyn Czesław -

Praca dodatkowa, na najlepszy pomysł który szkoła przedstawi do konkursu

https://ose.gov.pl/konkurs-osewyzwanie

Należy wykonać konkursową pracę plastyczną pt. „Smart Szkoła”. Praca może być wykonana w dowolnej technice.
zgłoszenie pracy plastycznej pt. SmartSzkoła wykonanej w dowolnej technice plastycznej, czyli: praca przygotowana na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką.

 


3. Szczegółowy opis pracy plastycznej:
a) praca musi zostać przesłana w formacie JPG lub PNG, maksymalna wielkość pliku 5 MB,
b) praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach,
c) praca musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestnika biorącego udział w konkursie,
d) Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną.


4. Przy ocenie pracy plastycznej jury, powołane przez NASK, będzie brało pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematyką konkursu,
b) oryginalność ujęcia tematu,
c) poprawność wykonania,
d) estetykę oraz kompozycję pracy.


5. Zgłoszone prace plastyczne będą weryfikowane przez NASK w kontekście ich autorskiego charakteru. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, NASK ma prawo zwrócić się do Uczestnika z prośbą o dostarczenie dowodów na autorski charakter pracy konkursowej.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących wykorzystywania „utworów” osób trzecich, praca plastyczna nie zostanie dopuszczona do Konkursu. W szczególności NASK może nie zakwalifikować pracy do Konkursu z następujących przyczyn:
a) stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy zgłoszonej do Konkursu lub dostępnej w sieci Internet (plagiat),
b) wykrycia w pracy konkursowej treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię innych osób lub obrażających ich uczucia religijne,
c) stwierdzenia braku powiązania pracy z tematem Konkursu.

7. W przypadku niezakwalifikowania pracy plastycznej z ww. przyczyn NASK nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Uczestnika zgłaszającego pracę.
8. Poprzez zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.
9. Naruszenie przez Uczestników Konkursu, któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody i wykluczenie z Konkursu.

Potwierdzić proszę elektronicznie chęć udziału. Pracę wysyłamy e-mailem lub udostępniamy dla Czesława Oleszczyszyna na One Drive w terminie 16.09.2019, godz. 18:00.

Zajęcia dodatkowe w sali 92 od 10 września 2019 r.

by Oleszczyszyn Czesław -

 We wtorek od godziny 1540 do 1625 jest możliwość wykonania w sali 92 popraw lub uzupełnień oraz uzyskania pomocy nauczyciela (a ta po wyjątkowo długich wakacjach często jest potrzebna).

Należy jednak zgłosić swój udział w formularzu popraw (czerwonym) do godziny 19 dnia poprzedzającego te zajęcia (zgłoszenie nie dotyczy uczniów klas 4 we wrześniu, do momentu uzyskania na lekcji szkolnych kont pocztowych).

W pierwszych tygodniach rozwiązuję też problemy techniczne z naszymi systemami, można wtedy podejść bez rejestracji lub szukać mnie w sali 93/94 na długich przerwach. Zawsze pomogę.

Poprawy - Czesław Oleszczyszyn

by Oleszczyszyn Czesław -

Zgłaszanie i realizacja popraw  (tylko klasy Czesława Oleszczyszyna):

 

zgłoszenie

 

Po zgłoszeniu w ciągu 1-3 dni zobaczysz w dzienniku przy ocenie informację o terminie przesłania/wykonania pracy.

do oceny

 

Po zgłoszeniu w ciągu 1-14 dni (zazwyczaj dość szybko) zobaczysz w dzienniku ocenę. 

regulamin pracowni komputerowej

by Oleszczyszyn Czesław -

 

Regulamin pracowni komputerowej

1) W pracowni przebywamy tylko pod opieką nauczyciela lub innej uprawnionej osoby dorosłej.

Zawsze na początku sprawdzamy stanowisko komputerowe:

  • stan biurka, krzesła, monitora, klawiatury i myszki;
  • stan systemu operacyjnego komputera (okno logowania);

O usterkach lub zaistniałych problemach informujemy natychmiast nauczyciela.


2) Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem. Sieć komputerowa służy do edukacji, otwieranie stron nie edukacyjnych tylko za wyraźną zgodą nauczyciela. Na polecenia nauczyciela natychmiast uczeń zamyka wskazane strony www lub program.

3) Uczymy się pracować bezpiecznie w sieci, pracujemy na własnych kontach, nie udostępniamy innym swoich haseł. Hasła i loginy zabezpieczamy i pamiętamy.

4) Nie spóźniamy się, bo dezorganizuje to pracę.

5) Pamiętając o prawie autorskim, nie przypisujemy sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników. To jest nie tylko łamanie prawa  autorskiego ale też oszustwo. 

7) Dbamy o porządek w pracowni. W pracowni nie jemy i nie pijemy, od tego są przerwy. Nigdy nie piszemy po ławce, krześle i elementach komputera. 

8) Przestrzegamy ciszy, nie przeszkadzamy w realizacji celów lekcji.

9) Telefonu na lekcji używamy tylko za zgodą nauczyciela, gdy np. trzeba odzyskać hasło. Nie zostawiamy telefonów w pracowni.

9) Po zakończeniu zajęć wylogowujemy komputer  i przed opuszczeniem sali porządkujemy swoje stanowisko (krzesło, klawiatura itp.).

10) Dyżurni sprawdzają przed wyjściem z sali cała salę komputerową. 

11) Za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu pracowni odpowiedzialny jest uczeń pracujący przy danym stanowisku.

 

POCZTA samodzielne resetowanie hasła

by Oleszczyszyn Czesław -

Opcja samodzielnego resetowania hasła dla wszystkich użytkowników usługi Office365 w naszej szkole.

Teraz zapomniane hasło na pocztę sam odzyskasz jeśli tylko wprowadzisz informacje jakim kanałem masz otrzymać pomoc:

rescue

Jeśli nie masz własnego e-maila wpisz adres poczty rodzica. Poproś o kod weryfikacyjny który będzie tam wysłany.

Jeśli wprowadzisz numer telefonu to zadzwoni miła pani z numeru kierunkowego 1+ albo otrzymasz SMS z Microsoft.

 

Gdy zapomnisz hasła to na stronie logowania idziesz ścieżką: zapomniałem hasła...

 

co

Otrzymasz kod weryfikacyjny, wystarczy go wpisać i... zadziała!

kod

 

Ogólne procedury z przedmiotu informatyka/zaj. komputerowe.

by Oleszczyszyn Czesław -

Na poniższym obrazku przedstawiono obrazkową interpretacje przedmiotowego systemu oceny. Podstawowym sposobem komunikacji są formularze  i poczta elektroniczna.

procedury

Jak wyglada system informatyczny szkoły

by Oleszczyszyn Czesław -

Najważniejszym elementem systemu jest poczta elektroniczna. Każdy uczeń i nauczyciel posiada takie konto. Pozwala ono stworzyć konta w dzienniku elektronicznym a także na serwerze pracowni komputerowej. Poczta służy jako koło ratunkowe, można w łatwy  odzyskać dostęp do serwisów pracowni i dziennika el.  Dostęp do usług online pozwala na pracę na tych samych aplikacjach w domu i w szkole i to na dowolnym urządzeniu.

systemy szkolne