Aktualności

regulamin pracowni komputerowej

regulamin pracowni komputerowej

by Oleszczyszyn Czesław -
Number of replies: 0

 

Regulamin pracowni komputerowej

1) W pracowni przebywamy tylko pod opieką nauczyciela lub innej uprawnionej osoby dorosłej.

Zawsze na początku sprawdzamy stanowisko komputerowe:

  • stan biurka, krzesła, monitora, klawiatury i myszki;
  • stan systemu operacyjnego komputera (okno logowania);

O usterkach lub zaistniałych problemach informujemy natychmiast nauczyciela.


2) Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem. Sieć komputerowa służy do edukacji, otwieranie stron nie edukacyjnych tylko za wyraźną zgodą nauczyciela. Na polecenia nauczyciela natychmiast uczeń zamyka wskazane strony www lub program.

3) Uczymy się pracować bezpiecznie w sieci, pracujemy na własnych kontach, nie udostępniamy innym swoich haseł. Hasła i loginy zabezpieczamy i pamiętamy.

4) Nie spóźniamy się, bo dezorganizuje to pracę.

5) Pamiętając o prawie autorskim, nie przypisujemy sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników. To jest nie tylko łamanie prawa  autorskiego ale też oszustwo. 

7) Dbamy o porządek w pracowni. W pracowni nie jemy i nie pijemy, od tego są przerwy. Nigdy nie piszemy po ławce, krześle i elementach komputera. 

8) Przestrzegamy ciszy, nie przeszkadzamy w realizacji celów lekcji.

9) Telefonu na lekcji używamy tylko za zgodą nauczyciela, gdy np. trzeba odzyskać hasło. Nie zostawiamy telefonów w pracowni.

9) Po zakończeniu zajęć wylogowujemy komputer  i przed opuszczeniem sali porządkujemy swoje stanowisko (krzesło, klawiatura itp.).

10) Dyżurni sprawdzają przed wyjściem z sali cała salę komputerową. 

11) Za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu pracowni odpowiedzialny jest uczeń pracujący przy danym stanowisku.