Aktualności

Ogólne procedury z przedmiotu informatyka/zaj. komputerowe.

Ogólne procedury z przedmiotu informatyka/zaj. komputerowe.

Napisane przez: Oleszczyszyn Czesław ()
Liczba odpowiedzi: 0

Na poniższym obrazku przedstawiono obrazkową interpretacje przedmiotowego systemu oceny. Podstawowym sposobem komunikacji są formularze  i poczta elektroniczna.

procedd