Aktualności

zasady obowiązujące w pracowni informatycznej

zasady obowiązujące w pracowni informatycznej

by Oleszczyszyn Czesław -
Number of replies: 0

https://pracownia.sp3gryfino.pl/zasady.html

 

Regulamin pracowni komputerowej1) W pracowni przebywamy tylko pod opieką nauczyciela lub innej uprawnionej osoby dorosłej.

Zawsze na początku sprawdzamy stanowisko komputerowe:

  1. 1.stan biurka, krzesła,monitora, klawiatury i myszki;

  2. 2.stan systemu operacyjnego komputera (okno logowania);
    Wszelkie niesprawności zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.


2) Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem. Sieć komputerowa służy do edukacji, otwieranie stron nie edukacyjnych tylko za wyraźną zgodą nauczyciela. Na polecenia nauczyciela natychmiast uczeń zamyka wskazane strony www lub program.

 

3) Nie zmieniamy bez pozwolenia połączeń kablowych np. USB.


4) Uczymy się pracować bezpiecznie w sieci, pracujemy na własnych kontach, nie zdradzamy innym swoich haseł. Hasła i loginy zabezpieczamy i pamiętamy.


5) Podczas pracy na lekcji nie przeszkadzamy innym użytkownikom. Nie spóźniamy się, bo dezorganizuje to pracę.

6) Pamiętając o prawie autorskim, nie przypisujemy sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników. To jest łamanie prawa nie tylko autorskiego ale też oszustwo.

7) W pracowni nie jemy i nie pijemy. Od tego są przerwy. Nigdy nie piszemy po ławce, krześle i elementach komputera.

8) Dbamy o porządek w pracowni. Przestrzegamy ciszy, nie przeszkadzamy w realizacji celów lekcji. Telefon tylko za zgodą nauczyciela.

9) O usterkach lub zaistniałych problemach informujemy natychmiast nauczyciela. Po zakończeniu zajęć wylogowujemy komputer i przed opuszczeniem sali porządkujemy swoje stanowisko (krzesło, klawiatura itp.).

10) Dyżurni sprawdzają przed wyjściem z sali cała salę komputerową.

11) Za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu pracowni odpowiedzialny jest uczeń pracujący przy danym stanowisku.