Rola nauczyciela w poprawach zaczyna się od wypełnienia przez ucznia formularza zielonego:

n w szkole